มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งสัญญาณโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
แจ้งอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-2138688 , 044-272827 , 044-009009 ต่อ 1536 ต่อ 12-17
หรือทาง facebook fanpage  Graduate School NRRU
e-mail : gradnrru@gmail.com

วันที่เผยแพร่ 17 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin