มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564👉ดาวน์โหลดประกาศเรียกบัญชีสำรอง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564


👉เว็บไซต์รายงานตัว คลิกที่นี่


👉กรอกข้อมูล และแนบเอกสารการรายงานตัวในระบบ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
👉ชำระเงินการรายงานตัว ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2564

❗ หมายเหตุ หากไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการรายงานตัว ตามวันที่กำหนดในประกาศ
และไม่ดำเนินการชำระเงินการรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัวเข้าศึกษา

วันที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin