มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ตรวจสอบและดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ได้ตามที่ระบุด้านล่าง
ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดตารางเรียน  คลิกที่นี่


เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563  วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2564 
ระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่

หมายเหตุ นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 7 ไม่มีเรียนในภาคฤดูร้อน
นักศึกษาจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 18 กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ 08 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin