มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64

หมายเหตุ : นักศึกษา รหัส 64 ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลการทำบัตรนักศึกษาในรอบแรก บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการส่งข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง

นักศึกษาที่ดำเนินการส่งข้อมูลการทำบัตรนักศึกษามาแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางที่แนบมาด้วยนี้ 

 
วันที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin