มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อรับบัตรนักศึกษาประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 62  นักศึกษา ป.โท ป.เอก รหัส 63  ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 6 พ.ย. 2563  (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
เวลา 08.00-16.00 น.  ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว (หน้าธนาคารกรุงศรีฯ)

นักศึกษาที่จะติดต่อรับบัตรนักศึกษา จะต้องนำใบนัดรับบัตรนักศึกษา (ใบสีม่วงที่ได้รับวันยื่นเอกสารทำบัตรนักศึกษา) พร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-248405


 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin