มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 - 2560ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 - 5 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ยืนยันภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563)

แบบฟอร์มให้เช่า จำหน่ายชุดครุยวิทฐานะ ชุดสูทสากล และบริการรถโดยสารปรับอากาศ

การแต่งกายของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ : กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin