มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ณ สำนักงาน วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 
บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ณ สำนักงาน  วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564
สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ทาง e-mail : gradnrru@gmail.com  และ Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย

การส่งเอกสารสามารถส่งได้ที่กล่องรับเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัย บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1
หรือส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688


 
วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin