มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งงดให้บริการ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 -3 มกราคม 2564
เนื่องจากหยุดวันสิ้นปีและหยุดวันปีใหม่

เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 4 มกราคม 2564
 

วันที่เผยแพร่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin