มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563ดาวน์โหลดประกาศ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
1. นักศึกษาที่ยืนยันการลงทะเบียนไว้แล้ว และยังไม่ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เข้าปริ้นใบลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ซึ่งใบลงทะเบียนจะแสดงยอดชำระเงินที่ปรับลดแล้ว 
2. หากนักศึกษาท่านใดที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนไปก่อนหน้านี้แล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินส่วนลดให้ในภายหลัง ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยประกาศให้รับเงินคืนได้  บัณฑิตวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin