มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
และเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
- งดให้บริการติดต่อรับ-ส่ง เอกสาร ณ สำนักงาน ในวันดังกล่าว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่เผยแพร่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin