มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 
เนื่องจากหยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin