มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย ประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 6 มิถุนายน 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้

เพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) #ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. : 064-2138688

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้
โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม https://grad.nrru.ac.th

สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามาถเพิ่มเพื่อนเฟซบุคชื่อ ผู้ตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์
e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ คลิกที่นี่

การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครผ่าน เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ เปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2564
ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin