มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติการเข้าสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ 

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ  วันที่ 14 พศฤจิกายน 2563
> กรอกข้อมูลรายงานตัวในระบบ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2563
> ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการรายงานตัวในระบบ  วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563
> ชำระเงินการรายงานตัว  วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin