มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลื่อนกำหนดปริ้นใบชำระเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 3/2565

บัณฑิตวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดปริ้นใบชำระเงินการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
จากเดิมเริ่มปริ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 66 เปลีี่ยนเป็นวันที่ 31 ก.ค. 66 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin