มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าระบบเพื่อประเมินผู้สอนได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2565
นักศึกษาสามารถประเมินได้ ภาคการศึกษาที่ 1/2564, 2/2564 และ 3/2564

เข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ คลิกที่นี่ 

หมายเหตุ
กรณีนักศึกษาไม่ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ย้อนหลังเกิน 1 ปีการศึกษา ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin