มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65 ทุกหมู่เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ **ให้แต่งกายด้วยชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัว (กางเกงขายาว)
วันที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin