มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและรับช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2566
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 - 26 ตุลาคม 2565 ให้ดำเนินการยืนยันเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2566
== ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ ==


== ดาวน์โหลดกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติตนการแต่งกายสำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คลิกที่นี่ ==
== ดาวนโหลดใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยวิทยฐานะ และชุดสูทสากล ==
== ระบบยืนยันเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ==
== แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ==
== ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ==

วันที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin