มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรยืนยันผู้มาร่วมรับปริญญา
หมายเหตุ
   1. กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
   2. บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ www.nrru.ac.th หรือ https://apro.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. – 4 ส.ค. 67
วันที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin