มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 55 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 

ลงทะเบียนส่งผลงานคลิกที่นี่ 

วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin