มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

🆕ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาใหม่ ทุกระดับ🆕ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  
และปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 สำหรับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566

💥คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด💥
วันที่เผยแพร่ 05 กรกฎาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin