มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าทดสอบการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566


//(Download)ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  รายชื่อผู้เข้าทดสอบการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566(
Download)// 

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบรูปแบบออนไลน์


Link Zoom ที่ใช้ในการสอบ

Topic: การสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 2-2566 (4 พฤศจิกายน 2566)
Time: Nov 4, 2023 09:00 Bangkok
****************************************************
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96684407662?pwd=RXAyb0pwSUJweDJJeHQ5TVNONWZyQT09
***************************************************
Meeting ID: 966 8440 7662
Passcode: 677856


คู่มือการใช้โปรแกรม Zoomการสอบ E-testing 
 
   
ให้ใช้รหัสประจำตัวผู้สมัคร 661800xxx ของแต่ละคน เข้าระบบ E-testing โดย กรอกทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ส่วน Link ที่จะเข้าทำการทดสอบ จะส่งให้ในไลน์กลุ่มของแต่ละสาขาวิชาในวันสอบ


 

**สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน หรือ ไม่ได้เข้าสอบ ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการจัดให้เรียน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา**
 
วันที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin