มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบขยายเวลา และผลการทดสอบ ETGA 2-2566 รอบขยายเวลา//ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566  รอบขยายเวลา//


 

//กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบขยายเวลา// 

//อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว//

 

//ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2566 รอบขยายเวลา//


 

//ผลการทดสอบ ETGA ภาคการศึกษาที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2566  (รอบขยายเวลา)// 

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin