มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา  2567 (รอบแรก) (PDF)

 
 
 
 

 

กำหนดการและเอกสารการรายงานตัว


 
 

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการรายงานตัว
 


ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

Link-เข้าระบบการรายงานตัว http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance/

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin