มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

💥การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 💥ให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์
>>ระบบประเมินผู้สอน<<
ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 เมษายน 2567
ทั้งนี้นักศึกษาต้องประเมินผู้สอนให้ครบถ้วนทุกรายวิชา เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบผลการเรียนในทุกรายวิชา
ภาคปกติ - ภาคการศึกษาที่ 2/2566, 1/2566 และ 3/2565
ภาคพิเศษ - ภาคการศึกษาที่ 1/2566, 3/2565 และ 2/2565

 
 
วันที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin