มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ ณ สำนักงาน วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ ณ สำนักงาน วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
เนื่องจากมีกิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 8
--------------------------
เปิดให้บริการตามปกติ วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin