มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
รับสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ 
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนรับแต่ละสาขาวิชา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาวิชา
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 เมษายน 2566

วันที่เผยแพร่ 13 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin