มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565
การสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ E-Testing
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
👉 ตรวจสอบรายชื่อและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ 

วันที่เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin