มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศเรียกบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2566
== ดาวน์โหลดประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ==
== ดาวน์โหลดประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ==

เว็บไซต์รายงานตัว คลิกที่นี่ 👈

หมายเหตุ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและต้องปิดการทำงานของระบบเครือข่ายทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าระบบรายงานตัวได้ในวันดังกล่าว
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวตามประกาศเรียกบัญชีสำรอง เข้าระบบรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin