มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่
== ดาวน์โหลดประกาศคุณสมบัติการสมัครระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 ==
== ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 ==

----------------------------------
สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2566
ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 พฤษภาคม 2566
ป.บัณฑิต สอบข้อเขียน 27 พฤษภาคม 2566
ป.โท ป.เอก สอบคัดเลือก 28 พฤษภาคม 2566

อ่านคุณสมบัติการสมัครแต่ละสาขาวิชาและสมัครออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกที่นี่ 
----------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 064-2138688

#ปบัณฑิต #ปริญญาโท #ปริญญาเอก
#รับสมัคร #นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันที่เผยแพร่ 10 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin