มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1-30 พฤศจิกายน 2566ให้นักศึกษาเข้าประเมินผู้สอนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 โดยนักศึกษาสามารถประเมินผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา ดังต่อไปนี้
 
คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์
วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin